Είμαι υποχρεωμένος να δηλώνω τις κρατήσεις μου στο taxisnet;

Ανανεωμένο 1 year ago από guesteasy support

Βεβαίως, ως ιδιοκτήτης οικίας που προχωρά σε βραχυπρόθεσμη αστική μίσθωση έχετε την ευθύνη να δηλώνετε τις κρατήσεις σας στο taxisnet μετά από κάθε κράτηση. 

Η guesteasy φροντίζει να σας αποστέλλει όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για την δήλωση της εκάστοτε κράτησης που λαμβάνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιος να σας απαντήσει είναι ο λογιστής σας ο οποίος οφείλει να είναι ενημερωμένος όσον αφορά την τρέχουσα νομοθεσία


Πως τα πηγαμε;