Μπορώ να διαχειρίζομαι εγώ το ημερολόγιο της οικίας μου και να έχω πρόσβαση σε κεντρικό dashboard;

Ανανεωμένο 3 years ago από guesteasy support

Η guesteasy προς το παρών δεν προσφέρει κεντρική πρόσβαση στο dashboard διαχείρισης στις πλατφόρμες όπου η οικία αας είναι διαθέσιμη. Πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοι της guesteasy που βρίσκονται στο department διαχείρισης κατοικιών, επικοινωνίας και κρατήσεων. Στο εταιρικό dashboard τα μέλη της guesteasy έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο, περιγραφή, φωτογραφίες, τιμές και πολιτικές κρατήσεων της οικίας σας για όλες τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες


Μελλοντικά, εξετάζουμε το ενδεχόμενο η guesteasy να προσφέρει account χρήστη για κεντρική πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες από το κεντρικό dashboard της guesteasy μέσω ξεχωριστού, ιδιαίτερα οικονομικού, πακέτου χρήσης


Πως τα πηγαμε;


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)