Η οικία μου είναι ήδη καταχωρημένη στο airbnb. Μπορείτε να αναλάβετε το προφίλ μου;

Ανανεωμένο 2 years ago από guesteasy support

Δυστυχώς όχι. Η guesteasy δεν μπορεί να διαχειριστεί προς το παρών λογαριασμούς δικούς σας, ούτε logins και passwords προφίλ τρίτων. Θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την καταχώρησή σας (προσοχή: όχι διαγραφή) ώστε μετά εμείς στην συνέχεια να καταχωρήσουμε την οικία σας υπό το εταιρικό προφίλ της guesteasy σε όλες τις πλατφόρμες. 

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε ποια πακέτα και υπηρεσίες προσφέρει αυτή τη στιγμή η guesteasy.gr


Πως τα πηγαμε;


Powered by HelpDocs