Η οικία μου είναι ήδη καταχωρημένη στο airbnb. Μπορείτε να αναλάβετε το προφίλ μου;

Ανανεωμένο 1 year ago από guesteasy support

Βεβαίως και ναι. Η guesteasy, μέσω co-host μπορείτε να αναλάβει την καταχώρηση σας στο airbnb.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε ποια πακέτα και υπηρεσίες προσφέρει αυτή τη στιγμή η guesteasy.gr και με ποια χρέωση.

Στο παρακάτω support άρθρο μπορείτε να δείτε οδηγίες για την παραμετροποίηση του co-host στην airbnb.


Πως τα πηγαμε;


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)