Η οικία μου είναι ήδη καταχωρημένη στο airbnb. Μπορείτε να αναλάβετε το προφίλ μου;

Βεβαίως και ναι. Η guesteasy, μέσω co-host μπορεί να αναλάβει την διαχείριση της καταχώρησης της οικίας σας στο airbnb.

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε ποια πακέτα και υπηρεσίες προσφέρει αυτή τη στιγμή η guesteasy.gr και με ποια χρέωση.


Πως τα πηγαμε;


Last updated