Πόσες μέρες τον χρόνο επιτρέπεται να διαθέτω την οικία μου προς βραχυπρόθεσμη αστική μίσθωση;

Προς το παρών ο περιορισμός των 90 ημερών δεν ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία. Μπορείτε να μισθώσετε την οικία σας μέω βραχυπρόθεσμης τουριστικής μίσθωσης όλες τις ημέρες του χρόνου.
Για σχετική ενημέρωση πάνω στο θέμα παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στον λογιστή ή φοροτεχνικό σας