Πόσες μέρες τον χρόνο επιτρέπεται να διαθέτω την οικία μου προς βραχυπρόθεσμη αστική μίσθωση;

Προς το παρών ο περιορισμός των 90 ημερών δεν ισχύει σύμφωνα με την νομοθεσία. Μπορείτε να μισθώσετε την οικία σας μέω βραχυπρόθεσμης τουριστικής μίσθωσης όλες τις ημέρες του χρόνου.

Με βάση τον νόμο 5073/2023, βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται οποιαδήποτε μίσθωση συνολικής διάρκειας μικρότερης των 60 διανυκτερεύσεων.

Για σχετική ενημέρωση πάνω στο θέμα παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στον λογιστή ή φοροτεχνικό σας


Last updated