Σε ποιες πλατφόρμες καταχωρεί η guesteasy την οικία μου;

Η guesteasy αναλαμβάνει την καταχώρηση της οικίας σας στις μεγαλύτερες και πιο ανανγνωρισμένες πλατφόρμες παγκοσμίως αλλά και σε μία σειρά εξιδεικευμένων για μέγιστη προβολή ενώ ανά σεζόν προσθέτει μία σειρά από νέες πλατφόρμες.

Διαθέτουμε δύο μοντέλα καταχωρήσεων με βάσει τα οποία η οικία σας προβάλλεται στις βασικές ή όλες τις πλατφόρμες.

Instant μοντέλο

Στο instant μοντέλο, η οικία σας μπορεί να δεχτεί κράτηση ανά πάσα στιγμή από εμάς δίχως την δική σας πρότερη έγκριση. Από την στιγμή που έχουμε διαθεσιμότητα στο ημερολόγιο και ο επισκέπτης προχωρήσει σε κράτηση, αυτή θεωρείται ενεργή και μη ακυρώσιμη. Στο μοντέλο αυτό η οικία σας προβάλλεται σε όλες τις πλατφόρμες με τις οποίες διαθέτει σύνδεση αυτή τη στιγμή η guesteasy. To instant μοντέλο είναι το ιδανικότερο για την μέγιστη και σωστή προβολή της οικίας με σκοπό την μεγιστοποίηση των κρατήσεων σας.

Αναλυτικότερα:

  1. Airbnb

  2. Booking.com (+ affiliates)

  3. Expedia (16 κανάλια & 7.500 εξωτερικοί συνεργάτες - Expedia Group Partner Solutions) **

  4. VRBO/Homeaway Group (8+ κανάλια) ** ***

On-Request μοντέλο

Στο on-request μοντέλο, προβάλλονται όσες οικίες δεν έχουν άμεση και στιγμιαία διαθεσιμότητα οικίας. Συνήθως πρόκειται για καταλύμματα που συνεργάζονται με παραπάνω από μία εταιρίες όπως την δική μας και επιθυμούν παράλληλη προβολή από διαφορετικές ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση και για την αποφυγή διπλοκρατήσεων, η οικία σας προβάλλεται μόνο στις παρακάτω πλατφόρμες σε βάση on request

  1. Airbnb

  2. VRBO / Homeaway Group

Στην περίπτωση που η guesteasy λάβει ερώτημα για την οικία σας στο μοντέλο on -request, πρώτα ελέγχει το ημερολόγιο σας ώστε να δούμε αν έχουμε λάβει από εσάς πρόσφατη επιβεβαίωση διαθεσιμότητας οικίας. Στην συνέχεια επικοινωνεί μαζί σας για να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα. Μονο κατόπιν την δικής σας επιβεβαίωσης προχωράμε σε κράτηση. Οι κρατήσεις μετά από το στάδιο αυτό είναι μη ακυρώσιμες.

Το μοντέλο διαχείρισης κατόπιν αιτήματος (on-request) σταδιακά αποσύρεται από την guesteasy. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για διαχείριση με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την ομάδα πωλήσεων και onboarding της guesteasy.


Last updated