Μπορώ να διαχειρίζομαι εγώ το ημερολόγιο της οικίας μου και να έχω πρόσβαση σε κεντρικό dashboard;

Η guesteasy προς το παρών δεν προσφέρει κεντρική πρόσβαση στο dashboard διαχείρισης στις πλατφόρμες όπου η οικία σας είναι διαθέσιμη. Πρόσβαση έχουν μόνο οι υπάλληλοι της guesteasy που βρίσκονται στο τμήμα διαχείρισης κατοικιών, επικοινωνίας και κρατήσεων. Στο εταιρικό dashboard τα μέλη της guesteasy έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο, περιγραφή, φωτογραφίες, τιμές και πολιτικές κρατήσεων της οικίας σας για όλες τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες

Μελλοντικά, εξετάζουμε το ενδεχόμενο η guesteasy να προσφέρει account χρήστη για κεντρική πρόσβαση σε όλες τις πλατφόρμες από το κεντρικό dashboard της guesteasy μέσω ξεχωριστού, ιδιαίτερα οικονομικού, πακέτου χρήσης

Σε περίπτωση που η οικία σας στην airbnb δεν είναι καταχωρημένη μέσω του εταιρικού προφίλ της guesteasy αλλά έχουμε αναλάβει την διαχείριση της με co-host λειτουργία, εξακολουθείτε και έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του προφίλ σας στην εν λόγω πλατφόρμα.


Last updated