Ποια είναι τα ποσοστά που κρατάει κάθε πλατφόρμα μετά από μία κράτηση;

Η κάθε πλατφόρμα χρεώνει για την χρήση της πλατφόρμας της, ένα ποσοστό στον host. Αυτό, κυμαίνεται ως παρακάτω:

  • Airbnb: 15%

  • VRBO Group: 8-12% + payment processing fees

  • Booking.com - 16.4%

  • Expedia: 18-20%

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν την χρέωση βάσης ανά πλατφόρμα δίχως την τυχόν ενεργοποίηση προσφορών ή επιπλέον εκπτώσεων.

  • Εφαρμόζουμε ένα επιπλέον ποσοστό (markup) στην αρχική τιμή της οικίας σας (τιμή βάσης) ανά διανυκτέρευση, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της πλατφόρμας και να διασφαλιστεί ότι θα λάβετε το επιθυμητό καθαρό ποσό. Για παράδειγμα, η Booking.com επιβάλλει ένα ποσοστό υπηρεσίας που ξεκινά από το 16.40% (χωρίς την ενεργοποίηση επιπλέον προσφορών) και η Airbnb ένα ποσοστό υπηρεσίας 15%. Αν ορίσετε την αρχική τιμή για ένα μήνα στα 100 ευρώ, τότε στην Airbnb η τιμή, μετά την εφαρμογή του επιπλέον ποσοστού, ανέρχεται σε 118 ευρώ (+18% επιπλέον), έτσι ώστε, μετά την αφαίρεση των εξόδων πλατφόρμας, το καθαρό ποσό να είναι ίσο με την αρχική τιμή των 100 ευρώ (118 - 15% = 100.30 €). Από αυτό το ποσό, αφαιρείται το δικό μας ποσοστό, σύμφωνα με τη συμφωνία μας, και το υπόλοιπο αποτελεί το τελικό σας καθαρό έσοδο.

  • Η προμήθεια της εκάστοτε πλατφόρμας εκπίπτει από το συνολικό ποσό της κράτησης και τα σχετικά έξοδα καλύπτονται μέσω της εφαρμογής markup στην αρχική τιμή. Στην περίπτωση που ενεργοποιούνται προσφορές, αυτές εφαρμόζονται στην αρχική τιμή (τιμή βάσης), στην οποία θα προστεθεί το αντίστοιχο ποσοστό markup. Για παράδειγμα, αν το τμήμα κρατήσεων της guesteasy αποφασίσει να μειώσει την αρχική τιμή (τιμή βάσης) κατά 15% για ορισμένες ημέρες, η τιμή θα διαμορφωθεί σε 100 - 15% = 85 ευρώ. Στα 85 ευρώ θα προστεθεί το ανάλογο markup ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της πλατφόρμας.

  • Το ποσοστό της προμήθειας μας λαμβάνεται μετά την αφαίρεση των εξόδων πλατφόρμας και όχι από το αρχικό συνολικό ποσό κράτησης.


Last updated