Πώς πληρώνομαι μετά από κράτηση;

Μπορούμε να στείλουμε τα χρήματα σας σε
  1. 1.
    Τραπεζικό λογαριασμό ή/και σε
  2. 2.
    Λογαριασμό Paypal.
Ειδικότερα, οι επιλογές που έχετε ανά κανάλι και οι χρόνοι πληρωμής είναι οι παρακάτω:
Airbnb: Τραπεζικός λογαριασμός. 24 ωρες μετά το checkin του επισκέπτη σας, το σύνολο του ποσού της κράτησης αποδεσμεύεται από το κανάλι και το ποσό σας αποστέλλεται στον λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει αυτομάτως. Αν έχετε δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται ένας χρόνος 3 έως 5 εργάσιμων ημερών για να φτάσουν τα χρήματα στον λογαριασμό σας. Αν έχετε δηλώσει paypal, συνήθως τα χρήματα βρίσκοντα στον paypal λογαριασμό σας σε 1 έως 3 ημέρες μετά την αποδέσμευση του ποσού από το εν λόγω κανάλι, αφού πρώτα το ποσό φτάσει σε εμάς.
Tripadvisor group: Paypal ή τραπεζικός λογαριασμός. 24 ώρες μετά το checkin του επισκέπτη σας αποδεσμεύεται το σύνολο του ποσού της κράτησης από το κανάλι και 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά το ποσό φτάνει στον paypal λογαριασμό της guesteasy. Την ίδια ημέρα παραλαβής του ποσού, η guesteasy αποστέλλει το ποσό που σας αντιστοιχεί στον δικό σας λογαριασμό paypal το οποίο φτάνει σε εσάς στιγμαία. Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό paypal, αλλά μόνο τραπεζικό λογαριασμό, η guesteasy μπορεί για λογαριασμό σας να αποστείλει τα χρήματα σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Homeaway group / Expedia: Τραπεζικός λογαριασμός. Το σύνολο του ποσού της κράτησης φτάνει 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα του checkin στον τραπεζικό λογαριασμό της guesteasy.
Booking.com: Τραπεζικός λογαριασμός. Το σύνολο του ποσού της κράτησης φτάνει 7-10 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα του checkout στον τραπεζικό λογαριασμό της guesteasy.
Agoda: Τραπεζικός λογαριασμός. Το σύνολο του ποσού της κράτησης φτάνει μετά την ημέρα του checkout στον τραπεζικό λογαριασμό της guesteasy. Την ίδια ημέρα άφιξης του ποσού η guesteasy μεταφέρει το ποσό που αντιστοιχεί σε εσάς στον δικό σας τραπεζικό λογαριασμό το οποίο συνήθως θα βρίσκεται διαθέσιμο στον λογαριασμό σας 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες μετά.
Εν συντομία
• Από airbnb το ποσό που σας αντιστοιχεί μπορείτε να το παραλάβετε άμεσα και αυτόματα σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό paypal
• Από tripadvisor και agoda αν διαθέτετε λογαριασμό paypal οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε πολύ συντομότερο χρόνο απ' ό,τι αν έχετε μόνο τραπεζικό λογαριασμό
• Από homeaway / booking.com / expedia οι πληρωμές γίνονται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό
• Για όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες όπου προβάλλεται η οικία σας, η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό