Πληροφορίες όσον αφορά το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Δείτε παρακάτω οδηγίες για την έκδοση του μισθωτηρίου, για την διαχείριση της οικίας σας

 1. Από τον λογαριασμό σας στο taxisnet πηγαίνετε στην επιλογή έκδοσης νέου μισθωτηρίου για την οικία σας.

 2. Εκδίδετε μισθωτήριο στο ΑΦΜ του διαχειριστή της οικίας σας, GUESTEASY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ( 801082572 )

 3. Στο πεδίο είδος μίσθωσης συμπληρώνετε την επιλογή "ΑΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ"

 4. Στην διάρκεια μίσθωσης συμπληρώνετε την ημέρα έναρξης συνεργασίας (ημέρα έκδοσης μισθωτηρίου) και το έως το αφήνετε ΑΟΡΙΣΤΟ ή επιλέγετε το μέγιστο δυνατό.

 5. Στο συνολικό μηναίο μίσθωμα συμπληρώνετε το ελάχιστο δυνατό ποσό

 6. Επιλέγετε το κουτί "επιτρέπεται η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσει του άρθρου 111"

 7. Στην επιλογή "είδος ακινήτου" επιλέγετε αυτό που αντιστοιχεί στην οικία σας

 8. Στις σημειώσεις παραθέτετε τα παρακάτω (Η guesteasy με βάση την ΠΟΛ .1187/2017 παρακρατά το [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ] , μετά των εξόδων χρήσης υπηρεσίας εκάστοτε πλατφόρμας /κράτηση, για την διαχείριση της κατοικίας του εκμισθωτή. Το υπόλοιπο ποσό αποτελεί έσοδο του εκμισθωτή και μεταφέρεται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της ΠΟΛ.1187/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 9. Συμπληρώνετε το ΑΤΑΚ και το ενεργειακό πιστοποιητικό το οποίο είναι προαπαιτούμενο

 10. Πατάτε οριστικοποίηση

 11. Στέλνετε email στην guesteasy επισυνάπτοντας το pdf του μισθωτηρίου ώστε να προβούμε στις επόμενες απαραίτητες ενέργειες.

Αμέσως μετά η guesteasy, θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες αφού πρώτα αποδεχτεί το μισθωτήριο

 1. Δήλωση οικίας στο μητρώο βραχυπρόθεσμων και έκδοση ΑΜΑ

 2. Ανάρτηση του ΑΜΑ σε όλες τις πλατφόρμες όπου προβάλλεται η οικία σας

 3. Μετά το τέλος κάθε κράτησης η guesteasy προχωράει στην δήλωση αυτής στο μητρώο στο ΑΜΑ που έχει εκδοθεί στο δικό της ΑΦΜ

Τα οφέλη για εσάς είναι τα παρακάτω:

 • Δεν φορολογείστε στο σύνολο του ποσού. Αφαιρείται από τη φορολόγηση σας όλη η αμοιβή της guesteasy.

 • Δεν χρεώνεστε ΦΠA για τις υπηρεσίες μας.

 • Όλη η ευθύνη δήλωσης των κρατήσεων της guesteasy για την οικίας σας, ανήκει αποκλειστικά σε εμάς

 • Οποιοδήποτε τυχόν λάθος σε δήλωση κράτησης στο σχετικό μητρώο βαραίνει αποκλειστικά και μόνο την guesteasy

Ποια είναι η σειρά εργασιών και φορολογική-λογιστική αλυσίδα μετά την έκδση μισθωτηρίου:

 • Εκδίδετε μισθωτήριο σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες προς την guesteasy

 • H guesteasy δηλώνει την οικία στο μητρώο ακινήτων υπό το δίκό της ΑΦΜ με βάση το μισθωτήριο που έχει λάβει από εσάς, αποκτά αριθμό μητρώου ακινήτων και αναρτά τον αριθμό αυτόν σε όλες τις πλατφόρμες που διαχειρίζεται η ίδια για την εν λόγω οικία.

 • Η guesteasy μετά την είσπραξη του ποσού της κράτησης, αφαιρεί το ποσοστό διαχείρισης οικίας που της αναλογεί και το υπόλοιπο μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή / ιδιοκτήτη της οικίας.

 • Η guesteasy δηλώνει την κράτηση μετά το τέλος αυτής στο μητρώο ακινήτων.

 • Η guesteasy στο τέλος της φορολογικής χρονιάς, συμπληρώνει στο Ε2 τα μισθώματα που έλαβε στο σύνολο του ποσού/κράτηση (έσοδα) καθώς και τα ποσά που κατέβαλε στον εκμισθωτή μετά την αφαίρεση του ποσού που εισέπραξε η guesteasy (έξοδα) και που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο πακέτο διαχείρισης οικίας.

 • Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης οικίας) συμπληρώνει στο Ε2 στο τέλος της χρονιάς τα μισθώματα που έλαβε (αφαιρούμενο το ποσό που εισέπραξε η guesteasy και τα έξοδα ). Για τον σκοπό αυτό στο τέλος της χρονιάς θα λάβετε αναλυτικό pdf με όλες τις κρατήσεις και τα ποσά ανά κατηγορία.

Last updated